Klant

Unie van Waterschappen

Opdracht

Kwartiermaker programmalijn regio-ondersteuning.

Expertise

Aquathermie

Doel

Vormgeven nationaal programma RES

De vraag
De Unie van Waterschappen werkt samen met het ministerie van EZK en BZK, VNG en IPO aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES), wat voortvloeit uit afspraken in het Klimaatakkoord. Het programmabureau ondersteunt de 30 onderscheiden regio’s in Nederland bij het opstellen van de regionale energiestrategieën. In de kwartiermakersfase wordt het bureau tijdelijk bemenst met medewerkers vanuit de teams energie van VNG, IPO, UvW en ambtenaren van de ministeries. Waterprof is vanuit de Unie van Waterschappen gevraagd als kwartiermaker voor de programmalijn regio-ondersteuning.

Onze oplossing
Waterprof heeft in de kwartiermakersfase meegeholpen bij het vormgeven van het nationaal programma RES. Er is een verkenning uitgevoerd naar de Regionale Structuur Warmte en de rol van de waterschappen daarin, met name rond aquathermie en duurzame energieopwekking. Er is door ons een community-of-practice opgezet en het proces van uitbesteding hiervan hebben we begeleid. We waren ook contactpersoon voor ondersteuning van meerdere RES-regio’s. Er zijn landsdelige sessies georganiseerd tussen regio’s en vertegenwoordigers van het Rijk om kansen rond duurzame energie concreet te maken.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN