Klant

Rijkswaterstaat

Opdracht

Inzicht rol TEO-initiatieven

Expertise

Aquathermie

Doel

Optimaliseren dienstverlening van Rijkswaterstaat

De vraag
Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) heeft de potentie om in een groot deel van de warmtevraag te voorzien in de bebouwde omgeving. Rijkswaterstaat wil inzicht krijgen in de rol die zij kan spelen bij TEO-initiatieven. Het doel is om dit soort initiatieven beter te faciliteren en vergunnen.

Onze oplossing
We hebben een verkenning gedaan door een klantenreis uit te voeren. Het idee van een klantenreis komt uit design thinking en gaat over de beleving van een klant bij het aanschaffen van een dienst of product. Met het Amsterdam-Rijnkanaal als voorbeeld is een TEO-proces doorlopen vanuit de beleving van de projectontwikkelaar. Op een creatieve en visuele manier zijn activiteiten en knelpunten in beeld gebracht. De inzichten die hier zijn ontstaan vormen een mooi startpunt voor optimaliseren van de dienstverlening van Rijkswaterstaat.

Foto: Bas van Setten