Klant

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Opdracht

Quickscans en cursus

Expertise

Aquathermie

Doel

Kansen verkennen en kennisopbouw

Proactief aan de slag met aquathermie!

Waterprof heeft HHNK ondersteund op gebied van aquathermie door kansrijke locaties te verkennen met gemeenten en collega’s op te leiden over de techniek en organisatie van aquathermieprojecten.

De vraag
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil als waterbeheerder een bijdrage leveren aan de energietransitie en ziet in haar beheergebied kansen voor aquathermie: de winning, opslag en distributie van warmte uit water. Waterprof is gevraagd om HHNK te ondersteunen op het aquathermie dossier, zodat het waterschap een proactieve rol kan innemen.

De aanpak – kansen verkennen en opleiden
Waterprof heeft verschillende activiteiten uitgevoerd om HHNK te ondersteunen.  Voor gemeenten zijn 5 quickscans gedaan om de potentie van aquathermiebronnen (TEO en TEA) inzichtelijk te maken. Op gebied van beleid heeft Waterprof geholpen bij een plan van aanpak om aquathermie beter op de agenda te krijgen binnen het hoogheemraadschap.

In deze opdracht is veel tijd besteed aan het begeleiden en opleiden van medewerkers op gebied van aquathermie. Waterprof heeft een 2-delige workshop ontwikkeld voor HHNK waarin medewerkers zijn meegenomen in de wereld van aquathermie. Door kennis breed in de organisatie te borgen leren medewerkers elkaars taal spreken en kunnen aquathermieprojecten beter worden beoordeeld. Deelnemers hebben kennis opgedaan over techniek & potentie en proces & samenwerking. Er zijn kansen ontdekt in het gebied en er is een interne processchets gemaakt om te kijken hoe het waterschap ideeën succesvol tot uitvoering kan brengen. Het resultaat: aquathermie staat nu ook praktisch goed op de kaart binnen HHNK.

Ook bij uw organisatie aan de slag met aquathermie? Of meer weten over de cursus aquathermie? Neem contact op met Eva Terpstra.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN