Klant

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Opdracht

Onderzoek werkproces waterbelang

Expertise

Watermanagment

Doel

Voorstel vernieuwd werkproces 'Weging van het waterbelang'.

De vraag
In het kader van de Omgevingswet zullen overheden en gebiedspartners meer samen optrekken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving. Momenteel is voor ruimtelijke plannen een watertoets nodig om het waterbelang te borgen. Deze toets voert het waterschap uit. Bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) rijst de vraag of dit in het kader van de Omgevingswet anders of beter vormgegeven kan worden. Doel van de opdracht is een concreet voorstel voor een vernieuwd werkproces ‘Weging van het waterbelang’.

Onze oplossing
In de opdracht hebben we kort teruggekeken naar sterke en zwakke punten van het proces van de watertoets, maar we hebben ons vooral gefocust op wat de nieuwe ontwikkelingen vragen van HDSR. Wat is de gewenste situatie? Wat is rol en ambitie van het waterschap? Hoe werken zij samen met netwerkpartners? En welke instrumenten staan tot hun beschikking of moeten worden ontwikkeld?

In het project hielden we werksessies met gemeenten en veiligheidsregio. Met behulp van visual reporting zijn de belangrijkste resultaten van de werksessies verbeeld. De beelden zijn verwerkt in een stripverhaal over de weging van het waterbelang, als input voor aanpassing van het werkproces van het waterschap.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN