Klant

Gemeente Hoeksche Waard

Opdracht

Verkennen mogelijkheden aquathermie

Expertise

Aquathermie

Doel

Inzichtelijk maken waar kansen liggen

De vraag
Waterprof is door de gemeente Hoeksche Waard gevraagd om met een praktische blik op zoek te gaan naar kansrijke locaties voor aquathermie. Het doel is om te verkennen waar aquathermie een belangrijke rol kan spelen in de energieopgave van de regio. De verkenning moet inzichtelijk maken waar kansen liggen voor een pilotproject.

Onze oplossing
In deze verkenning is gebruik gemaakt van de Omgevingswarmtekaart van waterschap Hollandse Delta. Door in te zoomen op alle dorpen in de Hoeksche Waard zijn de potenties van alle waterstromen én optionele eindgebruikers in beeld gebracht. Het resultaat is een heldere eindrapportage met kaartbeelden en adviezen over kansrijke locaties voor vervolgonderzoek.

Foto: eigenaar Welzijn Hoeksche Waard