Klant

Gemeente Goeree-Overflakkee

Opdracht

Quickscan potentie aquathermie

Expertise

Verbinden van transities?

Doel

Potentie van waterstromen in beeld brengen

De vraag
Waterprof is door de gemeente Goeree-Overflakkee gevraagd om een quickscan uit te voeren naar de potentie van aquathermie. Het doel is om inzicht te krijgen in collectieve warmtekansen op het eiland. In samenwerking met de gemeente, het waterschap en bewoners wordt gekeken welke rol aquathermie kan spelen in de warmtetransitie.

Onze oplossing
Voor de quickscan is gebruik gemaakt van de aquathermieviewer van WarmingUP. Met een praktische blik zijn alle 14 dorpen op Goeree-Overflakkee onder de loep genomen. Er is gekeken naar de potentie van waterstromen en aandachtsgebieden voor klimaatadaptatie, waterkwaliteit en waterveiligheid. Het resultaat is een overzichtelijk rapport met achtergrondinformatie, kaartbeelden van alle warmtewijken en adviezen voor vervolgonderzoek.

Foto: eigenaar Marinas

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN