Klant

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Opdracht

Kansen nieuwe sanitatie onderzoeken

Expertise

Water en riolering

Doel

Schrijven perspectievennota voor nieuwe sanitatie

De vraag
Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft Waterprof gevraagd om onderzoek te doen naar nieuwe sanitatie mogelijkheden bij de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor. Als we het hebben over nieuwe sanitatie, hebben we het over de methodieken die beschikbaar zijn om afvalwater op andere dan traditionele manieren in te zamelen en te verwerken. De basisgedachte achter nieuwe sanitatie is het hergebruik van ons afvalwater voor diverse doeleinden. De Duivenvoordecorridor is het landelijk gebied tussen Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten gaan – samen met de provincie Zuid-Holland – het karakteristieke landschap in de Duivenvoordecorridor herstellen en versterken. Uitgangspunten hierbij zijn het versterken van het historisch perspectief, herstel van het coulisselandschap en het verruimen van de recreatieve mogelijkheden. De verouderde glastuinbouw maakt plaats voor weilanden, parkbos, wandelpaden en woningbouw, passend bij de karakteristiek van het gebied. De gemeentes zijn in hun plannen ambitieus op het gebied van duurzaamheid. En daar kwam Waterprof om de hoek kijken. De toepassing van nieuwe sanitatie zou natuurlijk een mooie toevoeging zijn op de ontwikkeling van kleine buitenplaatsen voor woningbouw, herstel van de ecologische structuur en meer recreatie in het buitengebied. Waterprof dook in dit vraagstuk en deed onderzoek.

Onze oplossing
Waterprof heeft alle relevante bevindingen in een helder discussienota opgetekend. De discussienota is een eerste inventarisatiedocument waarin investeringskosten, meekoppelkansen met andere doelstellingen en een grove opzet van het rioleringsplan zijn meegenomen. Uit de eerste inventarisatie blijkt dat de meerkosten voor nieuwe sanitatie zeker niet substantieel zijn. Toepassing van nieuwe sanitatie lijkt dus haalbaar, zeker nu de mogelijke opbrengsten voor het gereduceerde waterverbruik, energie, enzovoort nog niet eens zijn meegenomen. Er kan worden geconcludeerd dat de combinatie van recreatie, natuur en het hoge ambitieniveau van de gemeentes m.b.t. duurzaamheid, bieden goede mogelijkheden voor de integratie met andere planvormen zoals duurzame sanitatie.

Foto: www.agv.nl

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN