Opdrachtgever

Waterschap Aa en Maas

Opdracht

Focus en verbinding aanbrengen uitvoeringsprogramma

Expertise

Watermanagement

Doel

Inzichtelijk maken activiteiten vanwege gevolgen klimaatverandering

De vraag
Toenemende weersextremen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas waren aanleiding voor het waterschap om in 2016 een visie te schrijven voor omgaan met extreem weer. Een volgende stap is het ontwikkelen van het bijbehorende uitvoeringsprogramma “Weer, een uitdaging”. Met als doel om focus aan te brengen in de activiteiten van extreem weer en samen gericht stappen te zetten naar realisatie van een concreet plan. Aa en Maas vraagt aan Waterprof om focus en verbinding aan te brengen, zodat de hele organisatie het programma begrijpt en waardeert.

Onze oplossing
Om focus aan te brengen in het programma creëren we met input van de verschillende afdelingen een Doelen-InspanningenNetwerk. Dit netwerk laat visueel zien welke rol Aa en Maas inneemt via haar activiteiten met betrekking tot de gevolgen van klimaatverandering. Dit helpt om een krachtig verhaal te vertellen over haar handelingsperspectief.

Door het Doelen-InspanningenNetwerk vervolgens visueel te communiceren in combinatie met een uitvoeringsprogramma zorgen we voor verbinding. Medewerkers binnen waterschap Aa en Maas weten zo waarvoor ze bij het programma kunnen aankloppen. Ook zien zij op deze manier hoe iedereen in de organisatie werkt aan hetzelfde gezamenlijke doel.

Foto: Waterschap Aa en Maas

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN