Ons verhaal

Waterprof is in eind 2018 opgericht door Ronald Hemel en Marc Balemans. Beiden zijn al decennia actief in de watersector op de thema’s innovatie, strategie en proces- en programmamanagement. Op de grote transities als energie, klimaat, voedselvoorziening, waterveiligheid en natuur zagen zij een grote behoefte aan hun expertise en ervaring.

De capaciteit en kennis om met deze thema’s concreet aan de slag te gaan was, en is, in de watersector nog beperkt aanwezig. Dat was het moment om Waterprof te starten met als belangrijkste doel jong professionals op te leiden in het vak van proces- en programmamanagement op deze waterthema’s. Daarmee ontstond de kans om kennis en kunde over te dragen op jong professionals, te verbinden aan klanten en partners en breder toe te passen in projecten.

Verbind je aan de toekomst. Waterprof leidt slimme en gedreven waterprofessionals op voor de wereld van vandaag én morgen. Waterprof helpt bij het verbinden van het waternetwerk door evenementen, trainingen en het delen van kennis. Doe ook mee en verbind je aan de toekomst!

Waterprof droomt van een duurzame leefomgeving. Wij willen leven en werken in een mooiere wereld voor mens, dier en natuur. Water is leven en voor ons hét verbindende element bij het verduurzamen van de leefomgeving.

Waterprof maakt complexe wateruitdagingen concreet. Wij verbinden mensen en organisaties en begeleiden en adviseren opdrachtgevers bij complexe waterprojecten. Daarbij leveren we ondersteuning van idee tot uitvoering. Serieus, met een luchtige ondertoon en altijd persoonlijk.

Waterprof werkt vanuit vier kernwaarden. Wij zijn betrokken bij een duurzame wereld, ontzorgen onze opdrachtgevers, komen met levendige voorstellen en zijn vindingrijk als het gaat om het zetten van de volgende stap naar verdere verduurzaming. Samen komen we verder.

Waterprof. Verbindende en onafhankelijke adviseurs met kennis van zaken. Ontwerpers van inspirerende processen met praktische resultaten.