Uitgelicht

In Nederland zijn volop kansen voor aquathermie. Aquathermie is de verzamelnaam voor thermische energie uit water en is een duurzaam alternatief in de verwarming én koeling van de bebouwde omgeving.
Om de kansen voor aquathermie in beeld te brengen heeft Waterprof het ‘schatzoeken aquathermie’ ontwikkeld.

Schatzoeken is een eerste verkenning van aquathermiebronnen en mogelijke gebruikers. Wij vertalen technische data naar praktische kansen en brengen gebiedskennis in.

Ga mee schatzoeken

Jeroen