Water & Veiligheid

Nederland beschermen tegen hoogwater. Daar draait het om binnen Water&Veiligheid. We stimuleren partijen om samen te werken om ‘er te staan als het ertoe doet’. We verbinden civiele en militaire partijen aan elkaar, zodat zij kennis delen, elkaars expertise ontdekken en gezamenlijk oefenen.

We organiseren de kennisoverdracht van waterveiligheid met beeldmateriaal en ondersteunen bij evenementen. Strategische samenwerking en kennisoverdracht zijn de belangrijkste activiteiten die Waterprof binnen dit thema uitvoert.

WATER & VEILIGHEID

Polder2C’s – Stowa

Het internationale project Polder2C’s richt zich op kennisontwikkeling en innovatie op waterveiligheid. Dijksterkte proeven, calamiteitenoefeningen en testen van innovaties. Waarbij het opleiden van de crisismanager van morgen centraal staat.

Lees meer
WATER & VEILIGHEID

Jouw project hier in beeld? Neem contact op met Marc.

Contact
WATER & VEILIGHEID

Waternet – Pilot tijdelijke waterkering in Ronde Hoep

In samenwerking met de inwoners van een noodoverloopgebied zijn tijdelijke waterkering getest. De tijdelijke waterkeringen reageren allemaal anders op verschillende ondergronden.

Lees meer