Water & Natuur

De biodiversiteit in de wereld neemt in rap tempo af. In zowel de stad als het landelijk gebied zijn de effecten hiervan zichtbaar. Minder natuurwaarden, een verslechterde waterkwaliteit en achteruitgang van landschappelijke kwaliteit. Binnen het thema Water&Natuur verbinden wij partijen in overgangsgebieden (land-water, stad-land, droog-nat, hoog-laag) voor behoud en ontwikkeling van natuurwaarden met oog voor de landschappelijke kwaliteit.

In stedelijk gebied verbinden we natuur en biodiversiteit met maatregelen voor klimaatadaptatie en energietransitie, zoals bijvoorbeeld voor klimaatbestendige tuinen. In landelijk gebied zoeken we aanknopingspunten voor het verbinden van natuur met de circulaire economie, zoals hergebruik van maaisel en de aanleg van natuurlijkvriendelijke oevers.

WATER & NATUUR

Waternet – Temmen van de Brakke Kwel

Brak kwelwater in de Horstermeerpolder was voor Waternet aanleiding om een pilot op te zetten om te zien of deze probleemstof omgezet kan worden naar een grondstof voor drinkwater. Waterprof helpt bij onder meer de projectleiding.

Lees meer
WATER & NATUUR

De Dommel – Klantenreis nautisch beheer

Het wordt steeds drukker op de Dommel. Met een klantenreis zijn belangen in beeld gebracht die meespelen bij de beoordeling van nieuwe recreatie initiatieven.

Lees meer
WATER & NATUUR

Brabants landschap – Vaarverbinding over de Dommel

Brabants Landschap heeft de combinatie Waterprof/LvR-projectadvies gevraagd de mogelijkheid van een voetveer over De Dommel te onderzoeken.

Lees meer
WATER & NATUUR

Jouw project hier in beeld? Neem contact op met Jeroen.

Contact