TEAM

Verbinder in transities

Jeroen

Op Borneo ervaarde ik voor het eerst de impact van mens op natuur. Waar ik levendige regenwouden had verwacht, zag ik vooral palmolieplantages. Als bioloog deed dat pijn. Dat maakt dat ik wil bijdragen aan een eerlijke en duurzame wereld voor mens en natuur. Water speelt daarin de hoofdrol. Ik haal inspiratie uit de uitspraak ‘Water as leverage’. Met een rugzak vol kennis over natuur, energie en klimaat zie ik het grote plaatje. Ik wil duurzame transities versnellen door het verbinden van kennis en organisaties, het samenbrengen van perspectieven en het versterken van samenwerking. Met een nieuwsgierige blik en pragmatische instelling ga ik op zoek naar kansen voor duurzame waterprojecten.

WATER & ENERGIE

Rijkswaterstaat – Klantenreis aquathermie

Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) heeft de potentie om in een groot deel van de warmtevraag te voorzien in de bebouwde omgeving.

Lees meer
WATER & ENERGIE

Waterschap Hollandse Delta – Verkenning aquathermie en zon op water

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en werkt aan beleid omtrent duurzaamheid. Om de ambities te realiseren wil het waterschap een integraal programma ontwikkelen voor circulariteit, energie en duurzaamheid.

Lees meer