TEAM

Verkenner van duurzame oplossingen

Jeroen

Vormgeven aan de toekomst. Daarin spelen water en duurzaamheid voor mij de hoofdrol. In Nederland lijkt water zo normaal. Het komt uit de kraan, stroomt door de polders en klotst tegen de kust. Toch zorgen veranderingen in het klimaat voor onzekerheid. Door samenwerking en kennisdeling wil ik duurzame waterprojecten verder helpen. Als bioloog met een rugzak vol kennis over milieu en klimaat zie ik het grote plaatje. Met een nieuwsgierige blik en pragmatische instelling ga ik op zoek naar kansen en oplossingen voor een duurzame wereld.

WATER & ENERGIE

Rijkswaterstaat – Klantenreis aquathermie

Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) heeft de potentie om in een groot deel van de warmtevraag te voorzien in de bebouwde omgeving.

Lees meer
WATER & ENERGIE

Waterschap Hollandse Delta – Verkenning aquathermie en zon op water

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en werkt aan beleid omtrent duurzaamheid. Om de ambities te realiseren wil het waterschap een integraal programma ontwikkelen voor circulariteit, energie en duurzaamheid.

Lees meer