TEAM

Onderzoeker van alles en iedereen

Chakira

Gelijke kansen en een beter leven mogelijk maken en houden voor alle mensen én de natuur. En dat in een veranderende wereld. Dat is wat mij intrigeert en drijft. Dit drijven neem ik vrij letterlijk, want goed omgaan met water is voor mij een onmisbaar onderdeel om dat ideaal mogelijk te maken.
Heel idealistisch allemaal, maar in de praktijk bij Waterprof betekent die drijfveer vooral dat ik je de oren van het hoofd vraag om tot de kern van de zaak te komen. Los van deze missie zoek ik ook vooral naar manieren om lol hebben. Om al die serieuze opgaven waar we voor staan wat speelser aan te pakken met oog voor elkaar. Zodat we ons werk met plezier en energie blijven doen.

WATER & KLIMAAT

Aa en Maas – Uitvoeringsprogramma Extreem Weer

Toenemende weersextremen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas waren aanleiding voor het waterschap om in 2016 een visie te schrijven voor omgaan met extreem weer.

Lees meer
WATER & VOEDSEL

Provincie Utrecht, evaluatie Programma Aanpak Veenweiden

Via het programma Aanpak Veenweiden (PAV) stimuleert de Provincie Utrecht innovaties om bodemdaling tegen te gaan in de veenweidegebieden van Utrecht. Zij vraagt aan Waterprof om dit programma te evalueren.

Lees meer