TEAM

Doendenker voor interdisciplinaire vraagstukken

Babette

Een groeiende wereldbevolking zorgt voor meer vraag naar water en voedsel. En zorgt ook voor meer behoefte aan ruimte voor wonen, werken en industrie. Bovendien moet er ruimte blijven voor de natuur. Het mag duidelijk zijn dat de druk op ons land steeds groter wordt. Als afgestudeerde interdisciplinaire bodem- en wateradviseur wil ik beide disciplines verbinden om tot een duurzamere leefomgeving te komen, waarbij rekening wordt gehouden met meerdere thema’s en zo de beste afweging gemaakt kan worden. Ik vind het prachtig wanneer ik mensen vanuit verschillende disciplines nader tot elkaar kan brengen, zodat ieders kennis en kunde benut kan worden en wij gezamenlijk tot een duurzame oplossing kunnen komen.

WATER & VOEDSEL

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer richt zich op de transitie naar een duurzame Landbouw. De gezamenlijke partners – LTO Noord, Provincie Gelderland en de drie waterschappen- vroegen Waterprof om een programmatische aanpak uit te werken. En om die aanpak uit te rollen.

Lees meer
WATER & NATUUR

Brabants landschap – Vaarverbinding over de Dommel

Brabants Landschap heeft de combinatie Waterprof/LvR-projectadvies gevraagd de mogelijkheid van een voetveer over De Dommel te onderzoeken.

Lees meer