Aanjagen van klimaatadaptatie

Julian |  16/01/2024

Waterprof zet haar Community Manager  in om woningbouwcorporaties, lokale samenwerkingen, en gemeenten te verbinden en te activeren voor een klimaatadaptieve leefomgeving. Wij ondersteunen de initiatieven van gemeenten en waterschap Amstel Gooi en Vecht door het opzetten van bijeenkomsten, ontsluiten van behoeften en aanwezige kennis bij woningbouwcoöperaties en dragen zorg voor het delen van deze inzichten. Namens het waterschap zoeken we continu en proactief de verbinding met de buitenwereld en onderhouden we het netwerk. Het is maatwerk per partner, per stap, hoe dat faciliteren er vervolgens uitziet.

Concrete activiteiten zijn o.a.:

  • Organiseren en faciliteren van diverse bijeenkomsten voor inwoners en woningbouwcorporaties;
  • Delen van opgedane kennis met het netwerk en nieuwe kennis ontsluiten;
  • Versterken van het onderwerp community management bij het waterschap
Ronald

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN