De Dommel – Elke druppel telt

De vraag

Warme, droge zomers hebben de afgelopen jaren gezorgd dat de grondwaterspiegel in het gebied van waterschap de Dommel is gedaald. Het watertekort laat zien dat wij als mens, maar ook de natuur erg kwetsbaar zijn. Om het grondwater weer aan te vullen heeft het waterschap tijdelijke maatregelen genomen om water in het beheersgebied langer vast te houden. Nu is het tijd om deze tijdelijke maatregelen om te zetten in permanente maatregelen. Waterprof ondersteund hierin het versnellingsteam van het waterschap.

Onze oplossing

Vijf collega’s van Waterprof ondersteunen het Versnellingsteam Droogte van het waterschap, zodat het omzetten van tijdelijke naar permante maatregelen in een sneltreinvaart uitgevoerd kunnen worden.

De maatregelen zijn allemaal ingrepen in de watergangen. Een drietal maatregelen kunnen worden genomen, namelijk een stuw plaatsen, het verondiepen, of het dempen van de sloot. Deze opties zijn uitgewerkt in een menukaart. Daarnaast zijn er berekeningen gemaakt om inzichtelijk te krijgen hoe deze maatregelen effect hebben op aangrenzende percelen. Met deze informatie gaan wij het veld in om met aangelanden/agrariërs een gesprek aan te gaan. Wij informeren hen over de mogelijkheden en halen hun wensen op welke wij delen met het waterschap.

Daarnaast loopt er ook een intern traject. Hierbij zorgt Waterprof dat verschillende specialisten zijn aangehaakt bij het project, waarbij ze de resultaten controleren en op de hoogte blijven van de voortgang.

Zo hopen wij als team ons steentje bij te dragen tegen verdroging, want elke druppel telt!